+36 20 801 27 47

Mi vár a lurkókra?

Amiben részed lehet

Játékos tanulás

Tudjuk, hogy játszani csakis ott lehet nagyon jól, ahol biztonságérzetet adó, derűs, szeretetteljes légkör van. A pedagógus játéksegítő, támogató szerepe elengedhetetlen az elmélyült, gazdag és sokszínű játéktevékenység kialakításához.

Közösségi tér

A szülők, amikor beíratják gyermeküket a bölcsődébe, gyakran említik, hogy gyermekük nagyon igényli már a gyerektársaságot. Kollégáink minden támogatást megadnak a gyerekközösségbe való bekapcsolódáshoz.

Tapasztalat

A társak nem csak azért kellenek, hogy legyen kivel fogócskázni, bújócskázni. A nap nagy részében való együttes cselekvés egy csomó készség kialakulását teszi lehetővé, illetve hathatósan támogatja azok fejlődését

64

Éve a gyermekgondozás szolgálatában

Elköteleződésünk

A Bölcsőde közel 64 éve neveli és gondozza a gyermekeket kiváló szakemberek közös együttműködésével. Célunk, hogy szakembereink szervezett és irányított keretek között végezzék gondozási-, nevelési tevékenységüket a módszertani irányelvek, a gyermekvédelmi törvény alkalmazásával, a gyermekek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelő napközbeni ellátását, szakszerű gondozás – nevelés biztosításával.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak, ezért bölcsődei nevelésünk nem csak a kisgyermekek nevelését-gondozását célozza meg, hanem az egész család támogatását is fontosnak tartja.

Támogató légkör

Szakképzett pedagógusok

Kreatív tevékenyégek

Módszertani irányelvek

Egészséges fejlődés elősegítése

Szakszerű gondozás

Bölcsőde a gondoskodás jegyében

Előtérben a gyermek

Számunkra legfontosabb a gyermek. Az ő igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása, kiszolgálása.
Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó minőségű munkát végezzünk a gyermekek és szülők általános megelégedettségére. Fontosnak tartjuk a szakmai tudás gyarapítását, a rendszeres önképzést és továbbképzést, hogy minél magasabb szintű nevelést-gondozást tudjunk biztosítani. További célunk az eddigi szakmai színvonal megtartása, magasabb szintre emelése, valamint a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése.

Csoport

Pedagógus

Év tapasztalat

Boldog gyermek

Támogasson minket adója
1%-ával!

Az egyesület a részére beérkezett anyagi hozzájárulást a Péceli Napsugár Bölcsőde hatékonyabb működése érdekében használja fel. A bölcsödében nevelkedő gyerekek testi – lelki – szellemi egészségének fejlesztése érdekében a megfelelő környezet kialakítása a célunk.

Az egyesület tevékenysége: jótékonysági események/kulturális szórakozási lehetőségek szervezése, az egyesület tagjai és a gondozott gyermekek látókörének tágítása,szabadidős és hobbi tevékenységek körében táborok és sportolási lehetőségek lebonyolítása, nevelés a családi életre, a  sportos és egészséges életmódra, valamint a szabadidő értékes eltöltésére.

Támogatás

Napsugár Bölcsőde Egyesület

Adószám: 19167350-1-13

Számlaszám: 11742331-23004380

 1953 óta a gyermekekért

Felvételi kérelem leadása

A beiratkozáshoz szükséges a gyermeket igazoló dokumentumok csatolása. Összeszedtük, hogy mire lesz szüksége ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a felvételi eljárásban.

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak, ezért bölcsődei nevelésünk nem csak a kisgyermekek nevelését-gondozását célozza meg, hanem az egész család támogatását is fontosnak tartja.

Kérelem letöltése

Gyermek lakcímkártya és TAJ kártya

A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) és társadalombiztosítási igazolványának (TAJ kártya) másolata

Szülő lakcímkártya

A szülő/más törvényes képviselők lakvímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata

Munkáltatói igazolás

A keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő/más törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy a leendő munkáltatójának igazolása arról, hogy nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdetkezdő időpontját is

Magyar Államkincstár igazolása - három- vagy többgyermek esetében

Három- vagy többgyermekes család esetén a Magyar Államkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról

Magyar Államkincstár igazolása - egyedülálló szülő esetében

Amennyiben a szülő/más törvényes képviselő egyedülálló, a Magyar Állalmkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról

Jogosultsági megállapítás - hátrányos helyzet esetében

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozat

Gyámhatósági határozat - védelembe vett gyermek esetében

Védelembe vett gyermek vonatkozásában a gyámhatósági határozat

Szakorvosi igazolás (opcionális)

Diétás étkezést igénylő gyermek tekintetében a szakorvosi igazolás

Hasznos

Letölthető dokumentumok

Bölcsődei csoportok

Szakképzett kisgyermeknevelők
a boldog gyermekekért

Kérdése van?

Írjon nekünk üzenetet

Email: Info@napsugarbolcsode.hu

Galéria

Bölcsődei élet képekben

A hét minden napján
6 és 18 óra között

Mindig örömmel várjuk a kisgyermekeket reggel 6 és délután 18 óra között, hogy vidám és tanulságos napokat töltsünk együtt!

Kérdés esetén