Oldal kiválasztása

Dokumentumok

 1953 óta a gyermekekért

Felvételi kérelem leadása

A beiratkozáshoz szükséges a gyermeket igazoló dokumentumok csatolása. Összeszedtük, hogy mire lesz szüksége ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a felvételi eljárásban.

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak, ezért bölcsődei nevelésünk nem csak a kisgyermekek nevelését-gondozását célozza meg, hanem az egész család támogatását is fontosnak tartja.

Gyermek lakcímkártya és TAJ kártya

A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) és társadalombiztosítási igazolványának (TAJ kártya) másolata

Szülő lakcímkártya

A szülő/más törvényes képviselők lakvímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata

Munkáltatói igazolás

A keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő/más törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy a leendő munkáltatójának igazolása arról, hogy nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdetkezdő időpontját is

Gyermek háziorvosi igazolása

A házi gyermekorvos vagy háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapjn bölcsödében gondozható

Háziorvosi igazolás (nem kötelező)

Amennyiben a szülö/más törvényes képviselő orvosilag igazolt állapotára tekintettel a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni, szükséges csatolni a háziorvos igazolását

Magyar Államkincstár igazolása - három- vagy többgyermek esetében

Három- vagy többgyermekes család esetén a Magyar Államkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról

Magyar Államkincstár igazolása - egyedülálló szülő esetében

Amennyiben a szülő/más törvényes képviselő egyedülálló, a Magyar Állalmkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról

Jogosultsági megállapítás - hátrányos helyzet esetében

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozat

Gyámhatósági határozat - védelembe vett gyermek esetében

Védelembe vett gyermek vonatkozásában a gyámhatósági határozat

Szakorvosi igazolás (opcionális)

Diétás étkezést igénylő gyermek tekintetében a szakorvosi igazolás

További dokumentumok

Felvételi szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Házirend

Beszoktatási terv

Szakmai program

h

Önkormányzati rendelet térítési díjakról

Közzétételi lista

Napsugár bölcsőde tájékoztatója

Támogasson minket adója 1%-ával!

Az egyesület a részére beérkezett anyagi hozzájárulást a Péceli Napsugár Bölcsőde hatékonyabb működése érdekében használja fel. A bölcsödében nevelkedő gyerekek testi – lelki – szellemi egészségének fejlesztése érdekében a megfelelő környezet kialakítása a célunk.

Az egyesület tevékenysége: jótékonysági események/kulturális szórakozási lehetőségek szervezése, az egyesület tagjai és a gondozott gyermekek látókörének tágítása,szabadidős és hobbi tevékenységek körében táborok és sportolási lehetőségek lebonyolítása, nevelés a családi életre, a  sportos és egészséges életmódra, valamint a szabadidő értékes eltöltésére.